Ének-zenei Tanszék   ELTE TÓK
 


Tanszékvezető:
Döbrössy János, dr. habil. egyetemi docens, DLA - előadóművészet
Tanszék oktatói:Asztalos Bence, dr. egyetemi adjunktus, DLA - ének
Deákné dr. habil. Kecskés Mónika, egyetemi docens, DLA - egyházzene
Dévai Adrienn, tanársegéd, doktorandusz
Frigyesi Tibor, művésztanár
Hegedűsné Tóth Zsuzsanna, tanársegéd, doktorandusz
Kismartony Katalin, dr. habil. egyetemi docens, DLA - előadóművészet
Szabadi Magdolna, tanársegéd, doktorandusz
Szesztay Zsuzsa, dr., adjunktus, DLA - előadóművészet
Turmezeyné dr. habil. Heller Erika, egy. docens, PhD - pszichológia
Óraadók:

Bánki Vera, ny. főiskolai docens

Buzás Zsuzsa, dr., PhD - pedagógia

Rónaszéki Álmos

Sapszon Borbála

Szabady Józsefné, dr., CSc, ny. főisk. tanár

Tardyné Tarkó Magda, ny. főisk. docens

Tanszéki ügyintéző:

Borbély Beáta
III. ORSZÁGOS NÉPDALÉNEKLÉSI
VERSENY (2017. 04. 06.)

II. ORSZÁGOS NÉPDALÉNEKLÉSI
VERSENY (2016. 04.07.)


ORSZÁGOS NÉPDALÉNEKLÉSI
VERSENY (2015. 04.16.)


"Mindennapos éneklés"

II. ORSZÁGOS KONFERENCIA

2017. május 12. 15 óraORSZÁGOS ZENEPEDAGÓGIAI KONFERENCIA

2017. január 26.

ORSZÁGOS KONFERENCIA

a "Mindennapos éneklés"-ről,


2016. április 15.
 Fogadó órák (2017/18. ősz)

Demonstrátorok - 2017/18. tanév I. félév
Kötelezően választható tárgyak
a 2017/18. tanév I. félévében

Szabadon választható tárgyak
a 2017/18. tanév I. félévében:
(minden hallgató számára)VÁLASZTHATÓ
SZAKDOLGOZATI TÉMÁK
2017/2018

L E T Ö L T H E T Ő    A N Y A G O K

Z E N É S   S Z Í N P A D

E G Y É B   L I N K E K
 


Utolsó módosítás: Monday, 09-Oct-2017 18:10:49 CEST
dobrossy.janos@tok.elte.hu