Ajánlott irodalom

 

Tanító szak

 

1.    Andrásfai Béla, 1986, Versenymatek gyerekeknek, Tankönyvkiadó

2.    Csahóczi Erzsébet, 1992, Töprengő, III., Mozaik Oktatási Stúdió

3.    Csahóczi Erzsébet, 1992, Töprengő, IV, Mozaik Oktatási Stúdió

4.    Dienes Professzor játékai, 1989, Műszaki Könyvkiadó

5.    Fábosné Zách Enikő, Zsebszámológépek használata a 3-4. osztályos matematika tantervi anyag feldolgozásához, BTF

6.    Fábosné Zách Enikő, 1997, Te is szeretsz tanítani?, Calibra Kiadó

7.    Fried Ervin, 1982, Oszthatóság és számrendszerek, Tankönyvkiadó

8.    Hardy, R., 1986, Geometriai játékok, Műszaki Könyvkiadó

9.    Hargittai M.-Hargittai I., 1989.  Fedezzük föl a szimmetriát!, Tankönyvkiadó

10.Holt, J., 1991, Iskolai kudarcok, Gondolat Kiadó

11.Pálfalvi Józsefné, 1990, Barátkozzunk a számokkal!, Tankönyvkiadó

12.Péter Rózsa, 1978, Játék a végtelennel, Tankönyvkiadó

13.Radnai Gyuláné Szendrei Julianna, 1987,  Matekjáték a napköziben és otthon, Tankönyvkiadó

14.Radnainé-Makara-Mátyásné-Pálfy, 1994, Tanulási nehézségek a matematikában, IFA-BTF-MKM

15.Reiman István, 1987, Fejezetek az elemi geometriából, Tankönyvkiadó

16.Skemp, R., 1975,  A matematikatanulás pszichológiája, Gondolat Kiadó

17.Smullyan, R., 1988, Mi a címe ennek a könyvnek?, Műszaki Könyvkiadó

18.Speranza,  F.,1980, Relációk és struktúrák, Tankönyvkiadó

19.Steinhaus, H., 1984, Matematikai kaleidoszkóp, Gondolat Kiadó

20.Sztrókay-Török, 1991, 1991.  Érdekességek és feladatok egy évszámról,  Typotex Kiadó

21.Továbbképzési anyag matematikából I-II., szerk.. C. Neményi Eszter-Radnainé Szendrei Julianna, 1977,  OPI

22.Varga Tamás, 1969, Matematikai logika kezdőknek I-II., Tankönyvkiadó

23.Varga Tamás, 1976, Játsszunk matematikát!, Móra Könyvkiadó

24.Vargha-Dimény-Loparits, 1977, Nyelv, zene, matematika, RTV-Minerva

25.Vörös György (szerk.), 1992, Szemelvénygyűjtemény a matematika tanításához, Tankönyvkiadó

 

Óvodapedagógus szak

 

1.      Az Óvodai Nevelés c. folyóirat aktuális cikkei

2.      C. Neményi Eszter-Lill Jánosné, 1990, A matematikai nevelés tervezése, Óvodai nevelés 1990/10

3.      Mérei-Binét,1994,Gyermeklélektan, Gondolat Kiadó

4.      C. Neményi Eszter-Lill Jánosné, 1991, Matematikai nevelés - Mennyiségek összehasonlítása, Óvodai nevelés 1991/5

5.      C. Neményi Eszter-Lill Jánosné, 1991, Matematikai nevelés – Szétválogatások, Óvodai nevelés 1991/4

6.      C. Neményi Eszter-Lill Jánosné, 1992, Tudod a matematikát! Óvodai nevelés 1992/17

7.      Odor Klára,1992, A matematikai nevelés helye, szerepe az óvodai nevelés folyamatában in: Válogatás a MatematikaTanszék oktatóinak tudományos munkáiból, a BTF tudományos közleményei XII.

8.      Perlai Rezsőné, 1990, Gondolkodásfejlesztés - matematikai nevelés az óvodában, MPT

9.      Perlai Rezsőné, 1996, A matematikai foglalkozások módszertana, Tankönyvkiadó

10.  Piaget,1974, Válogatott tanulmányok, Gondolat

11.  Varga Tamás, 1969, Matematikai logika kezdőknek I-II., Tankönyvkiadó

12.  Varga Tamás, 1976, Játsszunk matematikát! I.-II., Móra Könyvkiadó

13.  Varga Tamás, 1979, Babamatematika, Élet és Tudomány 1979/4

14.  Zsámbokiné-Horváthné Szigligeti A., 1993, Matematika kézzel, fejjel, szívvel, Fabula

 


Vissza a főoldalra