ELTE Tanító- és Óvóképző Kar
NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK


A Neveléstudományi Tanszék megalakulása, kibontakozása összekapcsolódik a tanító- és óvóképzés felsőfokúvá válásával. 1975-től a nagy múltú "budai képző" főiskolai rangot kapott; az új, minőségi követelményeket országos szinten az elsők között teljesítették az oktatók.
A tanítóképzés 4 éves szintre emelése elválaszthatatlan a főiskolán folyó kísérleti képzéstől, amelyben 1988 és 1994 között vezető szerepet játszottak a tanszék tagjai.
2000-től az ELTE önálló karaként működik intézményünk, amelyben a Neveléstudományi Tanszék továbbra is a tanító- és óvóképzés szakmai alapozását, a 3-12 éves gyermekekkel foglalkozó pedagógusjelöltek kompetenciáinak fejlesztését tekinti elsődleges feladatának. A pedagógia és a pszichológia tantárgyak, valamint a gyakorlati képzés számos tantárgyelemének a programjait az oktatók készítették. Az előadások, szemináriumok megtartásán kívül sikeres pályázatok bizonyítják az itt folyó színvonalas munkát.
A Kar hallgatói közül sokan kapcsolódnak szakdolgozataikkal, diákköri munkáikkal a tanszékhez.
A végzett tanítók és óvodapedagógusok számára szakirányú továbbképzések sokasága igazolja azt a korszerű szemléletű oktatást, amelynek köszönhetően az ország távoli településeiről is jelentkeznek a továbbképzésekre.
Az oktatók többsége minősített oktató, illetve a doktori vizsga letételére készül; a szakmai közéletben folyamatosan jelen vannak, rendszeresen publikálnak.

______________________________________________________

Bolognai akkreditáció


1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.   *   Tel.: 1/487-8100/6946   *   Fax.: 1/487-81-96