Neveléstudományi Tanszék

Bővebb információk a tanszék saját honlapján >>>


Tanszékvezető

Dr. habil F. Lassú Zsuzsa, mb. tanszékvezető egyetemi docens

Oktatók

Banai Angéla, doktorandusz

dr. Békésné Lakatos Margit, mestertanár

Böddi Zsófia, tanársegéd

Endrődy-Nagy Orsolya, tanársegéd

dr. Glauber Anna, főiskolai docens

Golyán Szilvia, tanársegéd

Dr. Hegedűs Judit, adjunktus

Heves Andrea, pszichológia tanár

Hilbert Mátyásné, tanársegéd

Hunyady Györgyné Dr., neveléstudomány kandidátusa, professor emeritus

Kanczné Dr. Nagy Katalin, adjunktus

Kolosai Nedda, adjunktus

Lénárd András, adjunktus

Dr. habil. Mikonya György, dékán, egyetemi docens

Orosz Judit, főiskolai docens

Pasaréti Otília, tanársegéd

Rádi Orsolya, tanársegéd

Dr. Ronkovicsné Dr. habil Faragó Eszter, egyetemi docens

Rózsáné Czigány Enikő, szaktanár

Dr. Sanda István Dániel, adjunktus

Sarbó Gyöngyi, tanársegéd

Dr. Sándor Mónika, adjunktus

Dr. Serfőző Mónika, főiskolai docens

Szombathelyiné Nyitrai Ágnes PhD , főiskolai docens

Tolnayné Falus Mária

Tanszéki ügyintézők

Szabó Ildikó, tanszéki ügyintéző

Tanszéki email

Szabó Krisztina, szakirányú továbbképzések tanszéki ügyintézője