A Kar vezetése

A Kar vezetése

kari dékán:

Dr. habil. Mikonya György egyetemi docens
Tel.: 487-81-88 v. 6988
E-mail: dekan@tok.elte.hu

kari dékánhelyettesek:

- nemzetközi és tudományos ügyek felügyelete:
Tihanyiné dr. Hős Ágnes főiskolai docens
Tel.: 487-81-88 v. 6988
E-mail: tihanyi.agnes@tok.elte.hu

- oktatási ügyek felügyelete:
Dr. Demeter Katalin főiskolai tanár
Tel.: 487-8143 v. 6943
E-mail: demeter.katalin@tok.elte.hu