Köszöntő

Szeretettel köszöntjük az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar honlapján.

A Tanító- és Óvóképző Kar küldetése a hatodik iskolaévvel záruló nevelésre felkészítő pedagógusképzéssel szemben támasztott társadalmi elvárásoknak megfelelő oktatás és kutatás.

A tanító, az óvodapedagógus, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakjaink szakképzettséget adnak, mesterszakon való továbbtanulásra is képesítenek. Az ELTE PPK neveléstudományi mesterszakának kora gyermekkori nevelés szakirányát karunk gondozza.

Alapfeladatainkat kiegészítő felsőfokú szakképzéseinkkel, továbbképzéseinkkel is a társadalmi igényeknek törekszünk eleget tenni.

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar elődintézménye az 1869-ben, Eötvös József kezdeményezésre alapított Budai Állami Tanítóképezde. Az intézmény fennállása óta meghatározó szerepet töltött be a magyar népoktatás és a népiskolai tanítóképzés terén. Az intézményben a tanítóképzés 1959-től felsőfokú, 1975-től főiskolai szinten folyt, 1995-től négy évre emelkedett korábban három éves időtartama. A tanítóképzéshez 1968-tól az először kétéves felsőfokú óvónőképzés kapcsolódott, amely 1986-tól vált három éves, főiskolai szintű képzéssé. A Budapesti Tanítóképző Főiskola 2000-ben, a felsőoktatási integráció során az Eötvös Loránd Tudományegyetem kara lett, 2009-től egyetemi karként folytatja működését.

Értékeink, hagyományaink, valamint a hazai társintézmények között tradicionálisan betöltött ’primus inter pares’ szerepünk megőrzése megköveteli, hogy képzéseink fejlesztését a változó társadalmi igényeknek megfelelően szolgáljuk, ennek érdekében tovább bővítjük hazai és nemzetközi tudományos, szakmai kapcsolatainkat.

Hallgatóink – akik az ország és a Kárpát-medence különböző területeiről érkeznek hozzánk – a tanulás mellett évtizedek óta kiemelkedő eredményeket érnek el a tudomány és a művészetek változatos területein. Ének-zenei-, zenés színpadi-, képzőművészeti-, irodalmi-, színházi-, tudományos- és sporttevékenységeik kibontakoztatásban gazdag lehetőségek várják a karunkon tanulókat. Hallgatóink részesei az egyetemen és a kollégiumokban folyó közélet eseményeinek is.

Egyre bővülő nemzetközi kapcsolataink révén sok hallgatónk képzési idejének egy-egy időszakában európai társintézményekben folytathat tanulmányokat.

A Kar jelenlegi központi épületében, a XII. kerületi Kiss János altábornagy utcában 1911. óta folyik tanítóképzés. 1982-ben készült el az épülettel összekötött gyakorlóiskola, 1990-ben a képző új szárnnyal bővült.