1996-BAN NYERT TÓFK-PÁLYÁZATOK
ADATAI

kiíró

honlap

cím/tartalom

témavezető

iktatószám

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM)

--

Pedagógusképzés című folyóirat támogatása

Dr. Kelemen Elemér, Bollókné dr. Panyik Ilona

(főigazgató, Neveléstudományi Tsz.)

 

1/9/1996

Soros Alapítvány

www. soros.hu

Pedagógusjelöltek felkészítése a iskolai konfliktusok feldolgozására

Hunyady Györgyné dr. (Neveléstudományi Tsz.)

 

2/2/1996

Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA)

www.nka.hu

Művésztelep a vizuális nevelési szakkollégium hallgatóinak

Bakos Tamás

(Vizuális Nevelés Tsz.)

--/1996

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM)

--

Kézdivásárhelyi Bod Péter napokon való részvétel

Graf Gáborné

(Ének-zenei Tsz.)

 1/7/1996

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM)

--

Úszó, vízi-, és sítábor, vízitúra támogatása

Dr. Ozsváth Károly

(Testnevelési Tsz.)

 1/8/1996

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM)

--

’Kirándulási kalauz' tanári segédkönyv

Kanczler Gyuláné dr., Véghelyi Jozsefné dr.

(Természettudományi Tsz.)

 1/9/1996

Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) Népművészeti Szakkollégium

 

www.nka.hu

Hon- és népismeret, a néphagyomány a nevelő-oktató munkában' konferencia támogatása

Kraiciné dr. Szokoly Mária

(Továbbképző Központ)

 1/10/1996

Felsőoktatási Fejlesztési Alapprogramok (FEFA) Nemzetközi konferenciák támogatása

 

--

Hon- és népismeret, a néphagyomány a nevelő-oktató munkában' konferencia támogatása

Kraiciné dr. Szokoly Mária

(Továbbképző Központ)

 2/11/1996

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM)

 

--

1996 őszi intenzív továbbképzés

Kraiciné dr. Szokoly Mária

(Továbbképző Központ)

 --/1996

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM)

 

--

Az új rendszerű, 4 éves tanítóképzés programja

Hunyady Györgyné dr. (Neveléstudományi Tsz.)

2/12/1996

 

Soros Alapítvány

 

www.soros.hu

Iskolai könyvtárak hardver és szoftver állományának fejlesztése

 

Dercsényi Krisztina

(Gyakorló Általános Iskola, Könyvtár)

2/13/1996

 

Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA)

www.nka.hu

Videótéka állomány bővítése: A magyar és a nemzetközi filmművészet kiemelkedő alkotásainak megvásárlásának támogatása

Székely Róbertné (Oktatástechnikai Stúdió)

 2/14/1996

Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány (MSZA)

--

Kézműves tábor

Bubcsóné Hornyák Klára (Gyakorló Általános Iskola)

 2/15/1996

Országos Közoktatási Intézet (OKI) Budapest

--

1-8 osztályos kerettanterv-javaslat a tánc és dráma iskolai művelésére

Kraiciné dr. Szokoly Mária

(Továbbképző Központ)

2/16/1996

Országos Közoktatási Intézet (OKI) Veszprém

--

Hon- és népismeret, a néphagyomány szerepe az oktató-nevelő munkában (továbbképzés)

Kraiciné dr. Szokoly Mária (Továbbképző Központ)

 2/17/1996

Országos Közoktatási Intézet (OKI) Veszprém

--

Tárgy- és környezetkultúra integrált oktatása (továbbképzés

Kovács Imréné dr.

(Vizuális Nevelés Tsz.)

  2/18/1996

Országos Közoktatási Intézet (OKI) Veszprém

--

A helyi tanterv készítésétől a tanítási óráig (szakértői továbbképzés)

Hunyady Györgyné dr. (Neveléstudományi Tsz.)

 2/19/1996

Országos Közoktatási Intézet (OKI) Veszprém

--

Ember és társadalom II. című téma bevezetése az 1-6. osztályban (szakértői továbbképzés 100 óra)

Dr. Hangay Zoltán (Magyar Nyelvi és Irodalmi Tsz.)

 2/20/1996

Országos Közoktatási Intézet (OKI) Veszprém

--

Ember és társadalom I. című téma bevezetése az 1-6. osztályban (szakértői továbbképzés 50 óra)

Dr. Hangay Zoltán (Magyar Nyelvi és Irodalmi Tsz.)

 3/21/1996

Országos Közoktatási Intézet (OKI) Veszprém

--

Felkészítés és helyi tantervek kidolgozása angol és német nyelvből (továbbképzés)

Hegedűs Józsefné dr.

(Idegen Nyelvi és Irodalmi Tsz.)

 3/22/1996

Országos Közoktatási Intézet (OKI) Veszprém

--

Gondolkodási módszerek alapozása a matematikatanításban (továbbképzés)

Ujjné Detki Katalin

(Matematika Tsz.)

 3/23/1996

Országos Testnevelési és Sporthivatal (OTSH)

--

OTSH kutatási támogatás

Dr. Ozsváth Károly (Testnevelési Tsz.)

3/23/1996

Soros Alapítvány

www.soros.hu

Kisgyermekkori fejlesztés: vizuális nevelés program

Bubcsóné Hornyák Klára

(Gyakorló Általános Iskola)

--/1996

Soros Alapítvány

www.soros.hu

Kisgyermekkori fejlesztés: Útkeresés az óvódai zenepedagógiában

Nagy Balázsné

(Ének-zenei Tsz.)

 3/24/1996

Soros Alapítvány

www.soros.hu

Kisgyermekkori fejlesztés: Hangképzés az óvódapedagógiában

Nagy Balázsné

(Ének-zenei Tsz.)

 3/25/1996

Soros Alapítvány

www.soros.hu

Kisgyermekkori fejlesztés: Vizuális Nevelés új szakterületi program

Bálványos Huba

(Vizuális Nevelés Tsz.)

3/27/1996

   '1000 éves a magyarországi iskola' Alapítvány

--

Iskola és politika. Az állami német nemzetiségi tanítóképzés magyarországi történetéhez 1919-1944' című kiadvány támogatása

Dr. Donáth Péter (Társadalomtudományi Tsz.)

--/1996

Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Közalapítvány

--

Szabadidőben és foglalkozásokon az óvódások mozgáskoordinációjának fejlesztése és testtartásuk javítása: Body wall készlet beszerzése

Nevigyánszki Éva

(Gyakorló Óvoda)

 3/28/1996

Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért (AMFK)

--

A népzenetudomány 50 éves eredményeinek beépítése az oktatásba

Bánki Vera

(Ének-zenei Tsz.)

 

 3/29/1996

Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért (AMFK)

--

Környezetharmonikus, egészséges életmód alakításának pedagógiai lehetőségei (óvódás és kisiskolás korban)

Pákozdi Erika

(Természettudományi Tsz.)

 3/30/1996

Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért (AMFK)

--

Európai dimenziók a tanítóképzésben; modulrendszerű nyelvtanítóképzés az alap- és kegészítő képzésben

Sárosdyné dr. Szabó Judit

(Idegen Nyelvi és Irodalmi Tsz.)

 4/31/1996

Felsőoktatási Fejlesztési Alapprogramok (FEFA)

--

Felsőoktatási Szoftverbeszerzési Pályázat

Dr. Orczán Zsolt

(Informatika Oktatási Csoport)

 --/1996

Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA)

www.nka.hu

Könyvtár könyv-, folyóirat és CD-állományának bővítése

Fleckenstein Sándorné

(Könyvtár)

 6/1996

Nemzeti Információs Infrastrukturális Fejlesztési Program (NIIF)

--

Teljeskörű Internet bekapcsolás

Dr. Orczán Zsolt

(Informatika Oktatási Csoport)

 --/1996

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM)

--

Taneszközök vásárlására

Süle Ilona

(Gyakorló Általános Iskola)

 4/32/1996

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM)

--

Taneszközök vásárlására és szakvezetők képzésére

Nevigyánszki Éva

(Gyakorló Óvoda)

 4/33/1996

Országos Közoktatási Intézet (OKI)

--

Nat-konfort tanterv írása

Kálmánné dr. Bors Irén

(Magyar Nyelvi és Irodalmi Tsz.)

 4/34/1996

Magyar Tudományos Akadémia (MTA)

--

MTA-BTF: Varga Tamás Napok keretében megrendezett konferencia: Pedagógusképzés - a 6-12 éves korú gyermekek iskolái számára 1996.11.8-9.

Hunyady Györgyné dr.

Neveléstudományi Tsz.

 4/35/1996

XI. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ

--

Helyi tanterv készítése 60 órás továbbképzéshez

Hunyady Györgyné dr.

Neveléstudományi Tsz.

 4/36/1996

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (KTM)

--

Játékos természetismeret - óvodai környezeti nevelés tanácsadó posztgraduális továbbképzés

Véghelyi Józsefné dr., Kanczler Gyuláné dr.

(Természettudományi Tsz.)

 4/37/1996

Felsőoktatási Fejlesztési Alapprogramok (FEFA)

--

Multimédia és módszertani labor és központ kialakítása, oktatási anyagok fejlesztése

Dr. Orczán Zsolt

Informatika Oktatási Csoport

 

 4/38/1996

Felsőoktatási Fejlesztési Alapprogramok (FEFA)

--

Angliai tanulmányút

Kardos Mária

Vizuális Nevelés Tsz.

 

 4/39/1996

Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány

--

NOTA-BENE Kamarakórus támogatása

Bánki Vera

Ének-zene Tsz.

 

 4/40/1996

Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

--

Eszközvásárlás, Challenge Day

Bereczki Lászlóné

Gyakorló Általános Iskola

 5/41/1996

Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

--

Képzőművészeti-kézműves szak támogatása

Bubcsóné Hornyák Klára

Gyakorló Általános Iskola

 5/42/1996

Közoktatási és Modernizációs Alapítvány (KOMA)

--

Örökmozgó

B. Lakatos Margit

Neveléstudományi Tsz.

 5/43/1996

Felsőoktatási Fejlesztési Alapprogramok (FEFA)

--

Oktatási segédanyag készítése

Bálványos Huba Vizuális Nevelés Tsz.

 5/44/1996

Állami Értékpapír és Tőzsdefelügyelet

--

Tőzsdeinformatika távoktató multimédiás programcsomag kidolgozásának támogatása

Dr. Orczán Zsolt Informatika Oktatási Csoport

 --/1996