1997-BEN NYERT TÓFK-PÁLYÁZATOK
ADATAI

kiíró

honlap

cím/tartalom

témavezető

iktatószám

Soros Alapítvány

www. soros.hu

Kultúra program VI. kórustalálkozó

Döbrössy János

(Ének-zenei Tsz.)

 2/20/1997

Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány

--

Kodály Zoltán emlékére program: Kórustalálkozó Kodály Zoltán emlékére

Döbrössy János

(Ének-zenei Tsz.)

 2/14/1997

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM) Felsőoktatási Pályázatok Irodája (FPI)

--

Pedagógiai credo és az iskolai szervezet fejlődése

Dr. M. Nádasi Mária

(Neveléstudományi Tsz.)

4/34/1997

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM) Felsőoktatási Pályázatok Irodája (FPI)

--

A motorikum strukturájának differenciálódása, különös tekintettel a koordinációs képességekre

Dr. Ozsváth Károly

(Testnevelési Tsz.)

 541/1997

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM)

--

A BTF hallgatók szabadidősportjának és versenyzésének támogatása

Dr. Ozsváth Károly (Testnevelési Tsz.), Hallgatói Önkormányzat (HÖK)

5A/53/1997

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM)

--

Differenciálásra felkészítő tanítóképzés programjának kifejlesztése

Hunyady Györgyné dr.

(Neveléstudományi Tsz.)

5B/53/1997

Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) Népművészeti Szakkollégium

 

www.nka.hu

Copy program

Bálványos Huba

(Vizuális Nevelés Tsz.)

 

5C/53/1997

Felsőoktatási Fejlesztési Alapprogramok (FEFA) Nemzetközi konferenciák támogatása

 

--

BTF Zenés színpad ősbemutatója (Romhányi-Tamási: Irish Pub)

Döbrössy János

(Ének-zenei Tsz.)

5D/53/1997

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM)

 

--

Gyermektáncoktató szakirányú továbbképzés és NAT táncos multiplikátorképzés

Kraiciné dr. Szokoly Mária

(Továbbképző Központ)

5E/53/1997

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM)

 

--

Európai dimenziójú, nemzetközi átjárható kredit és modulértékű tanítóképzés alapjainak megteremtése

Sárosdyné dr. Szabó Judit

(Tanulmányi Osztály)

5F/53/1997

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM)

--

BTF kulturális rendezvények

Gerse Zsuzsa

(Hallgatói Önkormányzat (HÖK)

5G/53/1997

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM)

--

VI. Országos Kórustalálkozó

Döbrössy János

(Ének-zenei Tsz.)

5H/53/1997

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM)

--

Az új anyanyelvi oktatási módszereket bemutató videófilmek készítése

Dr. Hangay Zoltán

(Magyar Nyelvi és Irodalmi Tsz.)

5I/53/1997

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM)

--

Pedagógusképzés című lap kiadásának támogatása

Véghelyi Józsefné dr.

(főigazgató-helyettes)

 576/1997

Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA)

www.nka.hu

VI. Kórustalálkozó támogatása

Döbrössy János

(Ének-zenei Tsz.)

2/20/1997

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM) Felsőoktatási Informatikai Részprogram

--

A) Bérelt vonal kiépítése, szerverbővítés, gépvásárlás

B) Gyors ethernet hálózattá bővíthető hálózati gerinc kialakítása az A épületben

A) Dr. Kézdiné Patakfalvy Katalin (Tamulmányi Osztály) B) Dr. Orczán Zsolt

(Informatika Oktatási Csoport)

 1/9/1997

Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) Könyvtári Szakmai Kollégium

www.nka.hu

Muzeális értékű könyvek restaurálása

Fleckenstein Sándorné

(Könyvtár)

 505/1997

Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány (MSZA)

--

BTF országos VI. Kórustalálkozó

Döbrössy János

Ének-zenei Tsz.

3/29/1997

Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA)

 

www.otka.hu

Állam - Ideológia. Politikai-világnézeti törekvések s a nevelés, valamint a társadalomtudományi oktatás az állami tanítóképzőkben a XX. században.

Dr. Donáth Péter

(Társadalomtudományi Tsz.)

558/1997

Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány

--

Állam - Ideológia - Iskola' című kutatás részeként: Lapok a budai tanítóképző történetéből

Dr. Donáth Péter

(Társadalomtudományi Tsz.)

530/1997

Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA)

www.otka.hu

Az oktatási törvényhozás története Magyarországon

Dr. Kelemen Elemér

(Neveléstudományi Tsz.)

559/1997

Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA)

www.otka.hu

Laikus pedagógiai nézetrendszerek vizsgálata, szerepük a pedagógusképzésben

Hunyady Györgyné dr.

(Neveléstudományi Tsz.)

560/1997

Fővárosi Közgyűlés Oktatási  Bizottsága

--

Nyári tábor

Sárosdyné Majorszky Klára

(Idegen Nyelvi és Irodalmi Tsz.)

 503/1997

Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány (MSZA)

www.soros.hu

Kézművestábor

Bubcsóné Hornyák Klára

 (Gyakorló Általános Iskola)

568/1997

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM)

www.soros.hu

Felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorló iskolák és óvodák fejlesztési programjainak támogatása

Bereczki Lászlóné, Nevigyánszky Éva

(Gyakorló Általános Iskola, Gyakorló Óvoda)

 --/1997

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM), FÁKISZ (Fővárosi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat)

 

 

 

--

Közoktatási támogatások: Pedagógusképzési, tovább- és átképzési programok és tankönyv- és szakkönyvásárlás támogatása

Bereczki Lászlóné

(Gyakorló Általános Iskola)

 --/1997

Közoktatási és Modernizációs Közalapítvány (KOMA)

www.soros.hu

Segédkönyv az Ember és társadalom műveltségterületet az 1-4. osztályban tanító pedagógusok munkájához

Dr. Demeter Katalin, Dr. Farkas Mária

(Társadalomtudományi Tsz.)

 4/33/1997

Közoktatási és Modernizációs Közalapítvány (KOMA)

--

Hon és népismeret; Ember és társadalom

Kraiciné dr. Szokoly Mária

(Továbbképző Központ)

 4/32/1997

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM)

--

Gyakorló Óvóda fejlesztési programjának fejlesztése

Nevigyánszky Éva

(Gyakorló Óvoda)

 504/1997

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM)

--

Új szakok, szakirányok megvalósításához, valamint a tudományos kutatómunkához szakirodalom és informatika fejlesztés

Fleckenstein Sándorné

(Könyvtár)

 

 4/36/1997

Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA)

--

EAS Stockholmi konferencia részvételi díj-támogatása

Graf Gáborné

(Ének-zenei Tsz.)

 

 5/57/1997

Fővárosi Önkormányzat Egészségügyi és Sportbizottsága

--

Gyakorló iskolák D.S.K. sporttámogatása

Legényné Csikós Anna

(Gyakorló Általános Iskola)

573/1997

Miniszterelnöki Hivatal (MeH)

--

Zenés Színpad erdélyi vendégszereplésének támogatása

Döbrössy János

(Ének-zenei Tsz.)

 

 569/1997

Országos Testnevelési és Sporthivatal (OTSH)

--

A motorikum struktúrájának differenciálódása különös tekintettel a koordinációs képességekre - hyperaktív és normál óvódáskorúaknál, főiskolás felnőtteknél valamint élsportolóknál

Dr. Ozsváth Károly

(Testnevelés Tsz.)

 

 577/1997

Közoktatási és Modernizációs Közalapítvány (KOMA)

--

Óvódai oktatásügyi szakértőknek szóló továbbképzés szervezése

Jávorné dr. Kolozsváry Judit

(főigazgató-helyettes)

 500/1997

Soros Alapítvány

www.soros.hu

Gyakorlóiskolai pályázat: Alternatívák az iskola falai között: Tanári és tanárjelölti munka értékelésének és önértékelésének új módszerei. Tanítást figyelő videóprogram

Bubcsó Istvánné Hornyák Klára

(Gyakorló Általános Iskola)

561/1997

Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány 'Klebersberg Kunó emlékére' Szakalapítvány

--

Tantervkészítés a kéttannyelvű illetve nemzetiségi iskolákban dolgozó tanítók képzéséhez nappali és szakirányú képzési formákhoz

Sárosdyné dr. Szabó Judit

(Idegen Nyelvi és Irodalmi Tsz.)

 --/1997

Soros Alapítvány

www.soros.hu

Pedagógusjelöltek felkészítése az iskolai konfliktusok kezelésére

Hunyady Györgyné dr. (Neveléstudományi Tsz.)

 548/1997

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM)-Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Pedagógiai Bizottsága

--

A fejlődés-lélektani megalapozottságú tantárgypedagógiák szerepe a 6-12 éves korú gyermekek tanítási-tanulási folyamatában

Jávorné dr. Kolozsváry Judit

(Neveléstudományi Tsz.)

 4/39/1997

Soros Alapítvány

www.soros.hu

Útkeresés az óvodai zenepedagógiában

Nagy Balázsné

Ének-zenei Tsz.

3/28/1997

Felsőoktatási Fejlesztési Alapprogramok (FEFA)

--

Infrastruktúra-fejlesztés. Könyvtár és informatika

Dr. Orczán Zsolt,

(Informatika Oktatási Csoport),

Fleckenstein Sándorné

(Könyvtár)

 555/1997

Soros Alapítvány

www.soros.hu

Hangképzés az óvódapedagógiában

Nagy Balázsné

(Ének-zenei Tsz.)

 

 532/1997

Soros Alapítvány

www.soros.hu

A politikai-világnézeti nevelés, társadalomtudományi oktatás az állami tanítóképzőkben a XX. századi Magyarországon

Dr. Donáth Péter

(Társadalomtudományi Tsz.)

 

566/1997

Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Közapítvány (NISZKA )

--

Játkosan az egészséges fejlődésért (sportszer-beszerzés)

Sárosiné Majorszky Klára

(Gyakorló Általános Iskola)

 506/1997

Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA)

--

Hon és népismeret, néphagyomány című kiadvány támogatása

Kraiciné dr. Szokoly Mária

(Továbbképző Központ)

 512/1997

Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága

--

Ifjúsági programok támogatása: Komplex humánökológiai szemlélet kialakítása táborban

Huba Józsefné

(Gyakorló Általános Iskola)

 554a/1997

Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága

--

Iskolai és kerületi műsorok, rendezvények szervezése

Mihalovics Csilla

(Gyakorló Általános Iskola)

 554b/1997

Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA)

www.nka.hu

Orfeusz-hangzó zenetörténet CD-sorozat

Fleckenstein Sándorné

(Könyvtár)

 539a/1997

Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA)

www.nka.hu

Orfeusz-hangzó zenetörténet CD-sorozat

Dercsényi Krisztina

(Gyakorló Általános Iskola)

 

 539b/1997

Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA)

www.nka.hu

2 Art videotéka-bővítés (58 db. kazetta)

Székely Róbertné

(Oktatástechnikai Stúdió)

 

 543/1997

Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA)

www.nka.hu

Orfeusz-hangzó zenetörténet CD-sorozat

Zámbó Istvánné

(Gyakorló Általános Iskola)

 

 539c/1997

Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA)

www.nka.hu

Orfeusz-hangzó zenetörténet CD-sorozat

Döbrössy János

Ének-zenei Tsz.

 

 539d/1997

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM)

--

Sulinet - pedagógusok informatikai továbbképzése

Dr. Orczán Zsolt

Informatika Oktatási Csoport

545/1997

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM) Tudományos Ügyek Főosztálya

--

Tantárgypedagógiák a tanítóképzés folyamatában: a tevékenységre építő tanulás teoretikus és pragmatikus szinten (főiskolai kísérleti program)

Radnainé dr. Szendrei Julianna

(Matematika Tsz.)

 

 546/1997                       

 

Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Koordinációs Tanács (GYIKT)

--

Művészeti és kézműves tábor

Bubcsó Istvánné

(Gyakorló Általános Iskola)

565/1997

Soros Alapítvány

www.soros.hu

A vizuális nyelv tanítási készségeit szolgáló interaktív számítógépes oktatóprogramok megalkotása

Bálványos Huba

(Vizuális Nevelés Tsz.)

 

563/1997

Soros Alapítvány

www.soros.hu

Az ember és társadalom műveltségterület tanítási gyakorlataihoz videófelvételek, módszertani útmutatások készítése

Dr. Demeter Katalin

(Társadalomtudományi Tsz.)

 

562/1997

Soros Alapítvány

www.soros.hu

Az óvó- és tanítóképző hallgatók felkészítése a környezetharmonikus életvitel alakítására 5-12 éves korú gyermekeknél

Kulin Eszter

(Természettudományi Tsz.)

 

564/1997

Soros Alapítvány

www.soros.hu

Személyközpontú fejlesztési-nevelési alternatívák kisgyermekkorban

Dr. Glauber Anna

(Neveléstudományi Tsz.)

 

--/1997

Országos Testnevelési és Sporthivatal (OTSH)

--

A motorikum strukturájának differenciálódása különös tekintettel a koordinációs képességekre - hiperaktív és normál óvódáskorúaknál, főiskolás felnőtteknél valamint élsportolóknál

Dr. Ozsváth Károly

(Testnevelés Tsz.)

567/1997

Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Közapítvány (NISZKA )

--

Úszó és szabadidő sporttábor

Patayné Gergely Ildikó

(Testnevelés Tsz.)

568/1997

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM)

--

Széchenyi Professzori Ösztöndíj

Adamikné dr. Jászó Anna,

(Magyar Nyelvi és Irodalmi Tsz.),

Dr. Ozsváth Károly

(Testnevelési Tsz.)

--/1997

Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány

--

A klebelsbergi nemzetiségi politika

Dr. Donáth Péter

(Társadalomtudományi Tsz.)

567/1997

Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága

--

Állam-önkormányzat-ideológia-iskola

Dr. Donáth Péter

(Társadalomtudományi Tsz.)

571/1997

Soros Alapítvány

www.soros.hu

A politikai-világnézeti nevelés, társadalomtudományi oktatás az állami tanítóképzőkben a 20. századi Magyarországon

Dr. Donáth Péter

(Társadalomtudományi Tsz.)

 --/1997