1998-BAN NYERT TÓFK-PÁLYÁZATOK
ADATAI

kiíró

honlap

cím/tartalom

témavezető

iktatószám

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM)

www.om.hu

Három induló szak ('Szerb tanítóképzés'; 'Tanító, fejlesztési (differenciáló) szakirányú továbbképzési szak'; 'Óvódapedagógus, fejlesztési szakirányú továbbképzési szak'), és a szakindítási előtt álló 'Fotóriporter alapképzési szak' szakkönyvtári bázisának megteremtése

Fleckenstein Sándorné

TÓFK KÖNYVTÁR

 

400/1998

Oktatási Minisztérium (OM) Felsőoktatási Pályázatok Irodája (FPI) Programfinanszírozási Pályázatok (PFP)

www.om.hu

Oktatási Minisztérium (OM) Felsőoktatási Pályázatok Irodája (FPI) Programfinanszírozási Pályázatok (PFP)

Orosz Judit

Neveléstudományi Tsz.

 

467C/1998

Oktatási Minisztérium (OM) Felsőoktatási Pályázatok Irodája (FPI) Programfinanszírozási Pályázatok (PFP)

www.om.hu

A táncos (NAT) multiplikátorképzés országos bevezetése

Kraiciné dr. Szokoly Mária

Továbbképző Kp.

467F/1998

Oktatási Minisztérium (OM) Felsőoktatási Pályázatok Irodája (FPI) Programfinanszírozási Pályázatok (PFP)

 

www.om.hu

Az új anyanyelvi oktatási módszereket bemutató videófilmek készítése

Dr. Hangay Zoltán

Magyar Nyelvi és Irodalmi Tsz.

467L/1998

Oktatási Minisztérium (OM) Felsőoktatási Pályázatok Irodája (FPI) Programfinanszírozási Pályázatok (PFP)

 

www.om.hu

Multimédia alkalmazása az ének-zene oktatásban

Döbrössy János

Ének-zenei Tsz.

467N/1998

Oktatási Minisztérium (OM) Felsőoktatási Pályázatok Irodája (FPI) Programfinanszírozási Pályázatok (PFP)

 

www.om.hu

Az önálló tanulás, önképzés korszerű módszereinek fejlesztése a tanítóképzésben

Kálmánné dr. Bors Irén

Magyar Nyelvi és Irodalmi Tsz.

467P/1998

Oktatási Minisztérium (OM) Felsőoktatási Pályázatok Irodája (FPI) Programfinanszírozási Pályázatok (PFP)

 

www.om.hu

Az iskolák mint szervezetek működése - doktori kutatási program

Serfőző Mónika

Neveléstudományim Tsz.

467S/1998

Oktatási Minisztérium (OM) Felsőoktatási Pályázatok Irodája (FPI) Programfinanszírozási Pályázatok (PFP)

 

www.om.hu

Hallgatóink tudományos diákköri, kutatói tevékenységének a támogatása

Maleticsné dr. Riba Magdolna

Magyar Nyelvi és Irodalmi Tsz.

467U/1998

Oktatási Minisztérium (OM) Felsőoktatási Pályázatok Irodája (FPI) Programfinanszírozási Pályázatok (PFP)

 

www.om.hu

Az Ének-zenei Tanszék országos és intézményi rendezvényeinek támogatása

Döbrössy János

Ének-zenei Tsz.

467V/1998

Oktatási Minisztérium (OM) Felsőoktatási Pályázatok Irodája (FPI) Programfinanszírozási Pályázatok (PFP)

 

www.om.hu

A Zenés Színpad erdélyi vendégszereplése és következő bemutatója

Döbrössy János

Ének-zenei Tsz.

467W/1998

Oktatási Minisztérium (OM) Felsőoktatási Pályázatok Irodája (FPI) Programfinanszírozási Pályázatok (PFP)

 

www.om.hu

BTF hallgatók kulturális rendezvényeinek támogatása

Golyán Szilvia

Hallgatói Önkormányzat (HÖK)

467X/1998

Oktatási Minisztérium (OM) Felsőoktatási Pályázatok Irodája (FPI) Programfinanszírozási Pályázatok (PFP)

www.om.hu

Emlékezzünk régiekről - Hagyományőrző barangolások

Boza Erzsébet

Vizuális Nevelés Tsz.

467Y/1998

Oktatási Minisztérium (OM) Felsőoktatási Pályázatok Irodája (FPI) Programfinanszírozási Pályázatok (PFP)

www.om.hu

BTF hallgatók szabadidősportjának és versenyzésének támogatása

Bokor Gábor, Nagy Eszter

Hallgatói önkormányzat (HÖK)

467Z/1998

Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA)

www.nka.hu

Harmadévesek kamarakórusának utazása Amszterdamba (Hollandiába)

Döbrössy János

 Ének-zenei Tsz.

 409/1998

Közoktatási és Modernizációs Közalapítvány (KOMA)

www.koma.hu

A differenciálást segítő zenei módszerek és eszközök beépítése a kezdő szakasz pedagógusképzésébe

Nagy Balázsné

Ének-zenei Tsz.

 438/1998

Közoktatási és Modernizációs Közalapítvány (KOMA)

www.koma.hu

Az 1-6. osztályt egységes pedagógiai szakaszként kezelő tanítóképzés programja

Bollókné dr. Panyik Ilona

Neveléstudományi Tsz.

 433a/1998

Közoktatási és Modernizációs Közalapítvány (KOMA)

www.koma.hu

Differenciált nevelésre és tanulásirányításra felkészítő tanítóképzés programja és eszközrendszere

Schüttler Vera

Neveléstudományi Tsz.

 433b/1998

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM)

www.om.hu

A társadalmi kapcsolatrendszerbe ágyazott iskola: imázs - szolgáltatás - kontroll

Hunyady Györgyné dr.

Neveléstudományi Tsz.

 448B/1998

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA)

www.otka.hu

Budapest világvárosi funkcióinak vizsgálata nemzetközi összehasonlításban

Rigóczki Csaba

Természettudományi Tsz.

 420b/1998

Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA)

www.nka.hu

Mozdulatművészet oktatási segédanyag (videófilm és ábrafüzet) az általános iskolai táncoktatás bevezetéséhez

Kraiciné dr. Szokoly Mária

Továbbképző Kp.

 421/1998

Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram

www.gyia.hu

Pedagógusjelöltek felkészítése a prevenciós foglalkozások vezetésére

Kulin Eszter, Pákozdi Erika

Természettudományi Tsz.

 425/1998

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KVVM) Központi Környezetvédelmi Alap (KKA)

www.kvvm.hu

Környezet-, természet- és településtudományi terepgyakorlatok a felsőoktatásban: Óvópedagógus hallgatók terepgyakorlata

Bihariné dr. Krekó Ilona

Természettudományi Tsz.

474A/1998

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KVVM) Központi Környezetvédelmi Alap (KKA)

www.kvvm.hu

Környezet-, természet- és településtudományi terepgyakorlatok a felsőoktatásban: Tanítószakos hallgatók terepgyakorlata

Dr. Schottner Ede

Természettudományi Tsz.

474B/1998

Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért (AMKF)

--

Komplex oktatástechnológia alkalmazása tanító- és óvódapedagógus-jelöltek képzésére

Véghelyi Józsefné dr.

főigazgató-helyettes

 476/1998

Oktatási Minisztérium (OM) 

Felsőoktatási Pályázatok Irodája (FPI)

www.om.hu

Az induló három szak könyvtári bázisának megteremtése

Vajda Albertné

Könyvtár

 418/1998

Soros Alapítvány

www.soros.hu

Közoktatásfejlesztési program: Médiatáv CD-ROM létrehozása a főiskolai hallgatókkal közös munkában, hogy az eszközök segítségével az információk világában mindenki igényei szerint használhassa

Lénárd András

Informatika Oktatási Csoport

479A/1998

Soros Alapítvány

www.soros.hu

Közoktatásfejlesztési program: Multimédiás számítógépek elhelyezése a könyvtár olvasótermében

Dercsényi Krisztina

Gyakorló Általános Iskola Könyvtár

479C/1998

Felsőoktatási Fejlesztési Alapprogramok (FEFA)

--

A BTF zenés színpadának és a hallgatók egyéb művelődési és művészeti tevékenységéhez szükséges technika fejlesztése

Döbrössy János

Ének-zenei Tsz.

 453b/1998

Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA)

www.nka.hu

Videóállomány-bővítés

Székely Róbertné

Oktatástechnikai Stúdió

 455/1998

Európai Bizottság - Oktatási Minisztérium (OM) Tempus Közalapítvány (TKA) Leonardo da Vinci program

www.tka.hu

BIBLEX: A könyvtárak és szerepük a kirekesztés elleni harcban (partnerintézmények: koordinátor: Université Pierre Mendez Grenoble/Ville de Turin (Franciaország), francia Kulturális és Kommunikációs Minisztérium, Settore Biblioteche és Biblioteca Civica Torino (Olaszország); Hochschule für Bibliothekswesen Stuttgart, Stadtbibliothec Böblingen (Németország)

Kraiciné dr. Szokoly Mária

Továbbképző Kp.

481/1998

Európai Bizottság - Oktatási Minisztérium (OM) Tempus Közalapítvány (TKA) Socrates Comenius 3.1. program

www.tka.hu

Socrates Comenius 3.1 program: TOIL (Teaching of Initial Literacy): Az alapfokú írás-olvasás tanítása, készségfejlesztés két- és egynyelvű tanulók oktatásában (koordinátor: Motala Commun, Grundskola (Svédország); partnerek: Deák Diák Általános Iskola (Budapest), DIECEC (Interkulturális oktatásfejlesztés európai városok együttműködésével (Belgium), Odense Skoleforvaltningen (Dánia), Helsinki City Education Department (Városi Oktatási Ügyosztály, Finnország), Cork Education Centre (Cork Oktatási Központ, Írország), Bradford Educational Department (Bradford Oktatási Ügyosztály, Nagy-Britannia)

Tóth Beatrix

Magyar Nyelvi és Irodalmi Tsz.

482/1998

Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága

--

Állam-önkormányzat-ideológia-iskola

Dr. Donáth Péter

Társadalomtudományi Tsz.

484/1998