2002-BEN NYERT TÓFK-PÁLYÁZATOK
ADATAI
Pályázat kiírója
Kiíró honlapja
Pályázat címe
Pályázó tanszék és képviselõje
Iktatószám
Oktatási Minisztérium Felsõoktatási Pályázatok Irodája
www.om.hu
 www.fpi.hu
Az önálló hallgatói munka színvonalának emelése a tanító- és óvóképzésben a szaknyelvi képzés technikai feltételrendszerének javításával
 Dr. Bodó Sándorné,
Idegen Nyelvi és Irodalmi Tsz.
422/2002
Fõvárosi Közgyûlés Egészségügyi és Sport Bizottsága
www.budapest.hu
Borulásmentes kézilabda kapuk beszerzésének és elhelyezésének támogatása
Dr. Véghelyi Józsefné, Buttás Pál,
Testnevelési Tsz.
403/2002
Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Diákcsere mozgalomért Szakalapítvány
www.prof.iif.hu
Három hónapos egyéni félév-áthallgatás a belfasti Stranmillis University College-ban diákcsere keretében (4 hallgató)
Szuchy Gabriella,
Idegen Nyelvi és Irodalmi Tsz.
406/2002
Socrates Program, 
Arion
www.tpf.iif.hu
Kisgyermekkori nyelvokatás, a nyelvoktatás fejlesztése, új módszerek' témakörben nemzetközi szemináriumon való részvétel (Hollandia)
Szuchy Gabriella,
Idegen Nyelvi és Irodalmi Tsz.
407/2002
Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Diákcsere mozgalomért Szakalapítvány
www.prof.iif.hu
Két hetes csoportos tanulmányút a németországi Universitat Ausburg intézményben diákcsere keretében 21 fõ részvételével
Dr. Bodó Sándorné,
Idegen Nyelvi és Irodalmi Tsz.
410/2002
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KAC)
www.ktm.hu
Természet- és környezetvédelmi táborok: Az óvópedagógus hallgatók környezetorientált gondolkodásának alakítása Bihariné Dr. Krekó Ilona
Természettudományi Tsz.
 429/2002
Ifjúsági és Sportminisztérium (Mobilitás): 
A nemzetközi ifjúsági együttmûködés támogatása
www.mobilitas.hu, www.ism.hu
Mûvelõdéstudományi munkacsoport 20 fõ mûvelõdésszervezõ hallgató romániai tanulmányútja 'Erdély szellemi gyökerei a magyar kisebbség kulturális fogyasztásában' címmel
Kraiciné Dr. Szokoly Mária,
Továbbképzõ kp.
424/2002
Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság
www.ikb.hu
Felsõoktatási és országos szakkönyvtárak elektronikus információszolgáltató rendszerének fejlesztése és a felhasználók képzése
Dr. Somogyi Béláné, 
Dr. Kelemen Elemér
Könyvtár
423/2002
Socrates Program, Comenius 2.1 
www.tpf.iif.hu
VALMAT (19 nemzetközi partnerintézménnyel közösen): Az általános iskolai matematika tanárok és tanítók szakmai munkájának önértékelése és fejlesztése
Radnainé Dr. Szendrei Julianna,
Matematika Tsz.
425/2002
Oktatási Minisztérium Felsõoktatási Pályázatok Irodája
www.om.hu
2002. évi könyvtártámogatás
Dr. Somogyi Béláné,
Könyvtár
432/2002
Fõvárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány
www.fkfk.hu
A gyermekek, fiatalok egészségmegõrzésének segítésére: eszközbeszerzés az óvodában a rossz testtartás javítása céljából
Nevigyánszki Éva
Gyakorló Óvoda
433/2002
Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Közalapítvány
www.msza.hu
 'Élet (amire tanítjuk õket)' rajzpályázat pályadíj-támogatás
Dr.Véghelyi Józsefné fõigazgató-helyettes
434/2002
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Környezettechnológiai Fõosztály
www.ktm.hu
Óvódapedagógusok hulladékgazdálkodási továbbképzése
Dr.Véghelyi Józsefné
Természettudományi Tsz.
435/2002
Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT)
www.mstt.iif.hu
Kutatáshoz szükséges informatikai és egyéb eszközök beszerzésének támogatása
Dr. Ozsváth Károly
Testnevelési Tsz.
431/2002
Fõvárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány
www.fkfk.hu
Kötelezõ (óvodai) oktatási eszközök biztosítása
Nevigyánszki Éva
Gyakorló Óvoda
438/2002
Informatikai és Hírközlési Minisztérium 
www.ikb.hu
Az információs mûveltség térnyeréséért (eszköz és hozzáférés biztosítása közgyûjteményi dolgozók, pedagógusok számára)
öt TÓFK könyvtári dolgozó
439/2002
Oktatási Minisztérium
www.om.hu
Informatikai Eszköz-Pályázat: kutatást végzõ intézmények kutatási-fejlesztési tevékenységéhez szükséges (multimédiás) eszközpark fejlesztése
ELTE pályázat keretében, TÓFK képviselõ: Dr. Orczán Zsolt
440/2002