2004-BEN NYERT TÓFK-PÁLYÁZATOK ADATAI

 

Pályázat kiírója

Kiíró honlapja

Pályázat címe

Pályázó tanszék és képviselője

Iktatószám

Európai Bizottság Socrates Minerva program

http://www.socleoyouth.be/, www.tka.hu

"Virtual Invironment for experiencing Mathematics (VIM) - Virtuális környezet matematikai tapasztalatgyűjtéshez - nemzetközi oktatásfejlesztési projekt

 Radnainé Dr. Szendrei Julianna
Matematika Tsz.

 408/2004

Európai Bizottság - Socrates ERASMUS program 2004/2005

www.tka.hu

7 TÓFK hallgató 3 hónapos tanulmányútja az ERASMUS hallgatói mobilitási program keretében az Universität Augsburg, a Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd és a Stranmillis University College Belfast partnerintézményekben

Szuchy Gabriella,

Dr. Bodó Sándorné

Idegen Nyelvi és Irodalmi Tsz.

  412a/2004

Európai Bizottság - Socrates ERASMUS program 2004/2005

www.tka.hu

2 TÓFK oktató vendégoktatói tevékenységének támogatása az ERASMUS oktatói mobilitási program keretében az Universiat di Genova és a Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd partnerintézményekben

Zsinkó Erzsébet, Matematika Tsz., Kardos Mária

Vizuális Nevelés Tsz.

412b/2004

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KVVM) (Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság KÖVICE Kezelési Főosztály)

www.kvvm.hu

2004. évi Zöld Forrás '’7.2 Partnerség a környezeti nevelésben: természetvédelmi táborok' program: Óvodapedagógus hallgatók felkészítése természetvédelmi táborban a fenntarthatóságra nevelés megvalósítására

Bihariné dr. Krekó Ilona

Természettudományi Tsz.

418/2004

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Oktatási Minisztérium

www.omai.hu,

www.fmm.gov.hu, www.om.hu,

HEFOP 3.3.1. A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése: 1. komponens: A felsőoktatási intézmények képzési kínálatának bővítése, fejlesztése: 'A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése'

Véghelyi Józsefné dr.

főigazgató-helyettes

422/2004

Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága 

www.omai.hu, www.om.hu

2004. évi könyvtártámogatás: Felsőoktatási intézmények könyvtárainak támogatása 

Vajda Albertné

Könyvtár

424/2004

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 

 http://nkth.gov.hu/nkfp, www.kutatas.hu

Magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért (kutatási konzorciumi pályázat)

Kraiciné dr. Szokoly Mária
Továbbképző
Központ

  427/2004

Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága


 

www.omai.hu, www.om.hu

Országos közoktatási szakmai konferenciák megszervezésének támogatása 2004: A fejlesztő  pedagógia helye a magyar közoktatásban c. konferencia támogatása

Dr. Glauber Anna
Neveléstudományi
Tsz.

430/2004

Európai Bizottság - Tempus Közalapítvány (TKA) Socrates Comenius 2 akció

www.tka.hu

Socrates Comenius 2 akció – Előkészítő látogatás: Magyar-francia-román Comenius 2.1 pályázat keretében megvalósítandó nemzetközi gyermektáncoktató tanító képzési programhoz kapcsolódó előkészítő tanulmányút a franciaországi Institut Universitaire de Formation des Maîtres de l’académie de LYON intézményben 2004.11.17-21.

Kraiciné dr. Szokoly Mária
Továbbképző
Központ

436/2004

Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága

www.omai.hu, www.om.hu

A magyarországi nemzetiségi nevelésben, oktatásban felhasználható kutatások támogatása: A tartalomalapú nyelvi fejlesztés lehetséges perspektívái

Dr. Bodó Sándorné

Idegen Nyelvi és Irodalmi Tsz.

439/2004

Sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Programfejlesztési Központ

www.sulinova.hu

Sulinova 2004. évi Nat - Jó gyakorlatok: Matematika kapcsos könyv a differenciáláshoz (feladat- és játékgyűjtemény)

Szitányi Judit Matematika Tsz.

433/2004