2007-BEN NYERT TÓFK PÁLYÁZATOK ADATAI

Pályázat kiírója

Kiíró honlapja

Pályázat címe

Kari képviselő/k

Referenciaszám

Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány "Környezetkultúra" szakalapítvány

www.prof.iif.hu/prc

Az óvodapedagógus hallgatók környezeti szemléletének fejlesztése. A terepi munka módszereinek megismerése, gyakorlása. (Természetvédelmi tábor Nyírmedpusztán 2007.07.22-27.)

Bihariné dr. Krekó Ilona

(Természettudományi Tanszék)

404/2007

Európai Bizottság - Socrates Socrates Comenius 2.1 alprogram

www.tka.hu

Socrates Comenius 2.1 Face it! projekt: a 'Nemzetközi tanár' oktatási program kifejlesztése és bevezetése tanárképző intézményekben (koordinátor: Hogesschool Edit Stein)

Dr. Ronkovicsné Dr. Faragó Eszter

(Neveléstudományi Tanszék)

406/2007

ERSTE Bank Hungary NyRt.

www.erstebank.hu

A TÓFK Testnevelési Tanszék gyakorlati képzésének fejlesztése (2007. évi szakképzési támogatás)

Tihanyiné dr. Hős Ágnes

(Testnevelési Tsz.)

411/2007

Európai Bizottság - Socrates Erasmus alprogram: 2007/2008 hallgatói mobilitás

www.tka.hu

12 TÓFK hallgató 3-4 hónapos Erasmus tanulmányútja a Stranmillis University College Belfast (4 fő), St Martin's College Lancaster (1 fő), Universität Augsburg (3 fő), Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd (3 fő) és a Libera Universita di Bolzano (1 fő) partnerintézményekben.

Dr. Bodó Sándorné, Dr. Márkus Éva, Szuchy Gabriella
(Idegen Nyelvi és Irodalmi Tsz.)

402a/2007

Európai Bizottság - Socrates Erasmus alprogram: 2007/2008 oktatói mobilitás

www.tka.hu

3 TÓFK oktató Erasmus vendégoktatása a St Martin's College Lancaster, a Hogesschool Edit Stein és a Stranmillis University College Belfast partnerintézményekben.

Lénárd András

(Informatika Oktatási Csoport) /

Dr. Ronkovicsné dr. Fargó Eszter

(Neveléstudományi Tanszék) /

Szabóné Szitányi Judit

(Matematika Tanszék)

402b/2007

Európai Bizottság - Socrates Erasmus alprogram: 2007/2008 mobilitás szervezése

www.tka.hu

Az Erasmus mobilitási tevékenység szervezési feladatainak támogatása

Véghelyi Józsefné dr.

(főigazgató-helyettes)

402c/2007

Európai Bizottság - Socrates Erasmus alprogram: 2007/2008 adminisztratív személyzet mobilitása

www.tka.hu

Az Erasmus adminisztratív feladatokat ellátó személyzet mobilitása

Véghelyi Józsefné dr.

(főigazgató-helyettes)

402d/2007

Oktatási és Kulturális Minisztérium

www.okm.hu

Kis létszámú szakok indításának és fenntartásának támogatása 2007.: a német és szerb nemzetiségi tanító és óvódapedagógus képzési szakirányok személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztése

Dr. Márkus Éva
(Idegen Nyelvi és Irodalmi Tsz.)

415, 416/2007

Európai Bizottság - Tempus Közalapítvány

www.tka.hu

Egész életen át tartó tanulás program: Szakértői tanulmányút megvalósítása az Információs-Kommunikációs Technológiák szakterületen

Dr. Orczán Zsolt

(Informatika Oktatási Csoport)

418/2007