Gondolkodni – más – hogy?

Konferencia a kisgyerekkori gondolkodás fejlesztéséről az ELTE TÓK, a Móra Könyvkiadó és a Magyar Pedagógiai Társaság Pest megyei tagozata szervezésében

A konferencia időpontja: 2016. június 1.
Helyszíne: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.

A konferencia célja: áttekintést adni a gondolkodás fejlesztésének 21. századi szükségszerűségéről, különös tekintettel a kisiskolás kori fejlesztés lehetőségeire.
A 21. század elméleti pedagógiájában általánosan elfogadott, hogy a nevelői és oktatói feladatok magukban foglalják a kognitív képességek komplex fejlesztését. Ennek kulcseleme a gondolkodás képessége, amelynek döntő szerepe van a korszerű életvezetésben és az információs műveltség kiépítésében. Érthető, hogy vezető nyugati egyetemeken a pedagógusképzésben egyre nagyobb hangsúlyt kap a gondolkodásfejlesztés módszertana.
Ezzel összhangban elengedhetetlen, hogy az egyéni és közös gondolkodás fejlesztésének elősegítésére az oktatási intézményekben is megfelelő tartalmak és módszerek kerüljenek alkalmazásra. Ezeken túl azonban szükség van szemléleti megújulásra is, és olyan környezet kiépítésére, amely gondolkodásra inspirál.
A kérdés hazai időszerűségét jelzi, hogy a magyar diákok az utóbbi időszak nemzetközi felmérésein azon feladatokban teljesítettek rosszul, amelyek kreatív gondolkodást és önálló problémamegoldást vártak el tőlük. Ez a teljesítmény komoly kihívás elé állítja a tudományos élet szakemberein túl az oktatáspolitikusokat és pedagógusokat is.
A konferencián elsősorban a kisiskolás kori gondolkodásfejlesztés áll a diskurzus középpontjában, mert meggyőződésünk szerint csak biztos alapokra érdemes házat építeni. A kisiskolás kori hatékony gondolkodásfejlesztés elméleti kérdéseinek és módszereinek megvitatására várunk minden, a témával foglalkozó vagy iránta érdeklődő szakembert: a tanítóképzők tanárait, kutatókat, tanítókat, valamint hallgatókat.

A konferencia plenáris előadásainak témái:
1. A gondolkodás 21. századi keretei
2. Gondolkodás és játék
3. A gondolkodás transzferei
4. A filozófia, mint módszer

A gondolkodásfejlesztés pedagógiai aspektusai a szekcióüléseken:

A szekcióülésekre várjuk olyan önálló, kutatásra vagy már kipróbált gyakorlatra épülő újszerű, a kisgyerekkori gondolkodásfejlesztéshez kapcsolódó példák, módszerek, eszközök bemutatását, maximum 20 perces előadásban, amelyek alkalmasak lehetnek szélesebb körű alkalmazásra.

A konferencián való részvétel regisztrációs díja:

A részvétel regisztrációhoz kötött, mely a részvételi díj átutalásával együtt érvényes. Jelentkezni a regisztrációs lap kitöltésével és beküldésével lehet.

Utalási adatok: ELTE TÓK Hagyományőrző Alapítványa, számlaszám: OTP Bank 11712004-20189299. A közlemények rovatban kérjük feltüntetni a résztvevő nevét és a "GMH" rövidítést!

Szekció előadók jelentkezéséhez legfeljebb 2500 karakter terjedelmű kivonatot kérünk, melyet szintén a regisztrációs lapon kell feltölteni. Ez tartalmazza az előadó nevét és intézményét, az előadás címét és mondanivalójának rövid ismertetését.
A konferenciára jelentkezni lehet

Az előadások elfogadásáról a szervezőbizottság dönt, melyről május 20-ig értesítést küldünk. A részvételi díj átutalásának határideje: május 25.

Várjuk jelentkezését! Kérjük, hívja fel munkatársai és tanítványai figyelmét a konferenciára!