Gondolkodni-más-hogy?

Konferencia a kisgyerekkori gondolkodás fejlesztéséről

2016. június 1.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító és Óvóképző Kar (1126 Budapest, Kiss János atlb. u. 40.)

Program

Letölthető pdf

9.00-9.15

Megnyitó: Mikonya György, az ELTE-TÓK dékánja
Köszöntő: Janikovszky János, a Móra Kiadó elnök-vezérigazgatója
Köszöntő: Eszterág Ildikó, a Magyar Pedagógiai Társaság Pest megyei elnöke

9.15-12.25

PLENÁRIS ELŐADÁSOK – 200. terem

9.15-9.55

 Mérő László: A korszerű tudás természete

9.55-10.35

 Csapó Benő: A gondolkodás tananyagba ágyazott fejlesztése kisiskolás korban

10.35-11.00

KÁVÉSZÜNET

11.00-11.40

Vajda Zsuzsanna: Az inferenciától a dialektikus érvelésig - Elméletek a logikai gondolkodás fejlődésével kapcsolatban

11.40-12.25

Egyed Péter: Reflexiós fogalomhasználat, józan ész, gyakorlati ész, posztmodern diskurzusok

12.25-13.30

EBÉDSZÜNET

13.30-15.30

SZEKCIÓPROGRAMOK

15.30

KÁVÉSZÜNET

16.00-17.00

Gyarmathy Éva: Belépés a Tehetség Kapuján – kerekasztal beszélgetés – 123. terem

17.00

ZÁRSZÓ – 123. terem

Szekcióbeosztás

1. SZEKCIÓ
124. terem

2. SZEKCIÓ
123. terem

3. SZEKCIÓ
200. terem

4. SZEKCIÓ
121. terem

5. SZEKCIÓ
129. terem

6. SZEKCIÓ
130. terem

Játék és gondolkodás

Gyermekfilozófia

A matematikai gondolkodás

Multidiszciplináris megközelítések

Mozgás és gondolkodás

IKT a gondolkodásfejlesztésben

Lencse Máté

Demeter Katalin

Szitányi Judit

B. Zsoffay Klára

Gergely Ildikó

Lénárd András

1. Lencse Máté:
Egy társasjáték pedagógiai hatásairól

1. Nemes László:
A filozófiai kávéház és a gyerekfilozófia

1. Csíkos Csaba:
Tudatos és automatizált összetevők a számolási készség fejlődésében

1. Fenyődi Andrea: Gondolkodásfejlesztés a kognitív-konstruktivista paradigma alapján

1. Pintye Mária:
Mozdulj, hogy tanulhass!

1. Temesi-Ferenczi Kinga:
Gondolkodásfejlesztés digitális környezetben

2. Kovács Mónika:
Alkotó tanulás, azaz flow-élmény a tanulásban mézesmadzag és ostor helyett

2. Eszterág Ildikó:
Appendix Nemes László előadásához.
Oscar Brenifier gyerekfilozófiája

2. Dr. Bagota Mónika:
A kombinatorikus gondolkodás fejlesztésének lehetőségei

2. Réti Mónika:
A természettudományos gondolkodás fejlesztése felfedeztető tanulással

2. Gergely Ildikó:
„Feladatos" kontra „játékos" testnevelés

2. Lénárd András:
Az algoritmikus gondolkodás fejlesztésének lehetőségei IKT eszközökkel I.

3. Hegedűsné Tóth Zsuzsanna:
Gondolkodásfejlesztés ének-zene dalos játékok alatt és zenei játékok során

3. Dr. Tamássy Györgyi:
Philosophy for Children (P4C) - PEACE projekt

3. Kulman Katalin:
A matematikai gondolkodás sokszínűsége egy alsó tagozatos matematika órán

3. Benedekné Fekete Hajnalka:
Engedd érezni, bátorítsd töprengeni!

3. Kereszty Zsuzsa:
„A jobb-balt mi nem tudjuk"

3. Sarbó Gyöngyi:
Az algoritmikus gondolkodás fejlesztésének lehetőségei IKT eszközökkel II.

4. Szentandrási Dóra:
A GYIK Műhely térlátás, térbeli gondolkodást fejlesztő programjának bemutatása gyakorlati példákon keresztül

4. Bordás Júlia:
A gyermeki gondolkodás és a humor

4. Pintér Marianna,
Dancs Gábor:

Az alfa generáció tapasztalati háttere

4. Braun József:
Zöld Kakas Líceum

4. dr. Mizerák Katalin:
A drámajáték szerepe a táncra előkészítő mozgás tanításában

4. Déri András:
Ráció - generáció

5. Juhász László:
Mondókamesék mesepszichológiája

5. Dúzs Miklós:
A Távol-keleti archaikus nevelés-oktatás tudásátadási módszerei

5. Petrovicsné Telek Zsuzsanna:
Dienes Zoltán játékainak beillesztése az általános iskolai matematika oktatásba, avagy „Játsszunk matematikát!"

 

5. Sipos Edit:
Az asszociatív és szimbolikus gondolkodás fejlesztése Franz Kett pedagógia módszerével

5. Lehmann Miklós:
Hálózat és gondolkodás

 

 

6. Dr. Köves Gabriella:
A számfogalom alakítása a tankönyvek tükrében , a XVIII. századtól napjainkig

 

6. Magyar Gábor:
A Magyar Mozgáskotta Módszer