Gondolkodni – más – hogy?

Második alkalommal rendez konferenciát az ELTE TÓK, a Móra Könyvkiadó és a Magyar Pedagógiai Társaság Pest megyei tagozata a kisgyerekkori gondolkodás fejlesztésének lehetőségeiről

A konferencia időpontja: 2017. május 24.

HELYSZÍNVÁLTOZÁS!

Helyszíne: ELTE Természettudományi Kar, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

Az idei program a gondolkodásfejlesztést egyrészt pszichológiai aspektusból vizsgálja, az ott született friss eredményekről kapunk összefoglalót, másrészt számba veszi a legújabb, országos hatókörű fejlesztéseket, amelyek közvetlenül is érintik a közoktatást.  
Ez alkalommal is várunk minden, a kisgyermekkori gondolkodás fejlesztésével gyakorlatban foglalkozó, a témában kutatást, fejlesztést végző vagy a terület iránt érdeklődő szakembert, egyetemi oktatót, kutatót, tanítót, valamint doktoranduszokat, hallgatókat.

A konferencia plenáris előadói:
1. Szalai Gerda: „Együtt könnyebb”  – a társak szerepe a korai képi kompetencia fejlődésében
2. Bernáth László: Miért, mikor segít a szöveg és a kép a tanulásban: multimodális tanulás
3. Vancsó Ödön: Komplex matematikai fogalomcsírák kisiskolás korban
4. Révész László: A KOALA projekt

A gondolkodásfejlesztés pedagógiai aspektusai a szekcióüléseken:

A konferencia zárásaként kerekasztal beszélgetést rendezünk arról, hogyan segítheti az iskola a 21. századi kompetenciák fejlődését, fejlesztését.

Az egyes szekcióülésekre várjuk olyan új, önálló kutatásra vagy már kipróbált gyakorlatra épülő, a kisgyerekkori gondolkodásfejlesztéshez kapcsolódó módszerek, eszközök bemutatását, amelyek az adott szekciók témaköreihez kapcsolódóan alkalmasak lehetnek szélesebb körű megismertetésre és felhasználásra.

Szekció előadók jelentkezéséhez legfeljebb 2500 karakter terjedelmű összefoglalót kérünk, melyet a regisztrációs lapon kell feltölteni. Az összefoglalónak tartalmaznia kell az előadó nevét és intézményét, az előadás címét és témájának tömör, informatív ismertetését.

A konferencián való részvétel regisztrációs díja:

A részvétel regisztrációhoz kötött, mely a részvételi díj átutalásával együtt érvényes. Jelentkezni a regisztrációs lap kitöltésével és beküldésével lehet.

Utalási adatok: ELTE TÓK Hagyományőrző Alapítványa, számlaszám: OTP Bank 11712004-20189299. A közlemények rovatban kérjük feltüntetni a résztvevő nevét és a "GMH" rövidítést!

A konferenciára jelentkezni lehet

Az előadások elfogadásáról a szervezőbizottság dönt, melyről május 15-ig értesítést küldünk. A részvételi díj átutalásának határideje: május 20. Kérdéseivel a tarstud.tok[a]gmail.com címen vagy facebook oldalunkon tud felkeresni.

Várjuk jelentkezését! Kérjük, hívja fel munkatársai és tanítványai figyelmét a konferenciára!

Eszterág Ildikó – Jakab György – Lehmann Miklós