ELTE TÓK ELTE

TDK hallgatók

XXXIII. OTDK (2017)

Őszi forduló, 2015

Társadalomtudományi szekció

Kiss Teodóra: A művészet hatása a személyiség fejlődésére és a hátrányos helyzetű gyerekekre – Az Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Művészeti Iskola bemutatása. I. díj, OTDK-ra javasolt (témavezető: Dr. Lehmann Miklós)

Nagy Valentina: A gyermek és média – Az internet hatása a gyermekekre a játékon keresztül. II. díj, OTDK-ra javasolt (témavezető: Dr. Lehmann Miklós)

Kiss Márton: A máltaiak régen és ma. III. díj (témavezető: Dr. Farkas Mária)

XXXII. OTDK (2015)

Tavaszi forduló, 2014

Társadalomtudományi szekció

Singh Pamela Meera: Képek és tények az indiai kisgyermeknevelésről. OTDK-ra javasolt (témavezető: Dr. Demeter Katalin)

Halaj Zsófia: A balassagyarmati zsidóság iparlajstromának vizsgálata 1884-191. I. díj, OTDK-ra javasolt (témavezető: Dr. Farkas Mária)

Törőcsik Adrienn: A népi hiedelemvilág és a mesevilág boszorkány ideológiája. III. díj, OTDK-ra javasolt (témavezető: Dr. Farkas Mária)

Szarka-Bögös Réka: Attitűdvizsgálat az online közösség terekben. II. díj, OTDK-ra javasolt (témavezető: Déri András)

Galéria

Tavaszi forduló, 2013

Neveléstudományi szekció

Böröcz Noémi: Etikai problémák a modern médiumokban. OTDK-ra javasolt (témavezető: Dr. Lehmann Miklós)

 

XXXI. OTDK (2013)

Tavaszi forduló, 2012

Társadalomtudományi szekció

Szakácsi Zita: A halhatatlan erdélyi vajda. I. díj, OTDK-ra javasolt (témavezető: Dr. Farkas Mária)

Blanár Tímea: Egy díszpolgárrá vált tanító életének különös fordulatairól. II. díj (témavezető: Dr. Donáth Péter)

Szabó Adrienn: Mátyás interpretációk üzenete. II. díj, OTDK-ra javasolt (témavezető: Dr. Farkas Mária)

Lovász Klaudia: Gondolatok az óvodai erkölcsi nevelésről. III. díj (témavezető: Dr. Demeter Katalin)

Rókusfalvy Orsolya: Mozgáskorlátozottak helyzete a felsőoktatásban III. díj, OTDK-ra javasolt (témavezető: Dr. Lehmann Miklós)

Komporday Dóra: Új pogányság – Boszorkányság - Ifjúság. Különdíj (témavezető: Dr. Farkas Mária)

Horváth Mária: II. Rákóczi Ferenc és Szécsény város kapcsolata, a Rákóczi-kultusz. (témavezető: Dr. Farkas Mária)

Galéria

Tavaszi forduló, 2011

Társadalomtudományi szekció

Horváth Fruzsina: Az "integrációs cunami" sodrában. I. dij, OTDK-ra javasolt (témavezető: Ladáné Dauda Györgyi)

Pávlicz Noémi: "Kettelnek" – Óvodáskori szerelmek az emlékezés tükrében. I. díj, OTDK-ra jvasolt (témavezető: Kolosai Nedda, Neveléstudományi Tanszék)

Csoma Eszter: A történelmi kompetencia értelmezése Portugáliában és Magyarországon az alapfokú oktatásban. II. díj (témavezető: Dr. Farkas Mária)

Vásárhelyi Zsófia Eszter: A létezés megjelenítésének és a szövegalkotásnak posztmodern vonásai Tandori Dezső Miért élnél örökké? című művében. II. díj (témavezető: Dr. Doboss Gyula, Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék)

Holik Alexandra: Bűnös vagy áldozat? Báthory Erzsébet saját kora és az utókor vádjainak kereszttüzében. III. díj (témavezető: Dr. Farkas Mária)

Vecsei András: Források a kőszegi tanítóképző intézetek nehézségeiről és szellemiségének változásáról 1929 és 1949 között. Különdíj (témavezető: Dr. Donáth Péter)

Rókusfalvy Orsolya: Az aktív állampolgárságra nevelés. Különdíj (témavezető: Dr. Lehmann Miklós)

Csordás Brigitta: Gyerekek a képek világában. Különdíj (témavezető: Dr. Demeter Katalin)

Galéria

 

XXX. OTDK (2011)

Tavaszi forduló, 2010

Társadalomtudományi szekció

Kun Lívia: Metamorfózis a magyarországi Úttörőmozgalomban. A szervezet vezetőségének útkeresése 1989-1990-ben. I. díj, OTDK-ra javasolt (témavezető: Dr. Donáth Péter)

Köő Artúr: Erdélyi adalékok a Lex Apponyi keletkezéséhez. II. díj, OTDK-ra javasolt (témavezető: Dr. Donáth Péter)

Séllei Edit: Iskola a múzeumban - múzeum az iskolában. III. díj (témavezető: Dr. Farkas Mária)

Menyhárt Éva: Hiedelmek és babonák egy palóc faluban, Őrhalomban. Különdíj (témavezető: Ladáné Dauda Györgyi)

Galéria
 

Tavaszi forduló, 2009

Társadalomtudományi szekció

Ilyés László: A szervezett szurkolói csoportok Magyarországon. II. díj, OTDK-ra javasolt (témavezető: Dr. Lehmann Miklós)

Puchinger Judit: A web 2.0 hatása a fiatalok kommunikációs szokásaira. II. díj, OTDK-ra javasolt (témavezető: Fehér Anikó, Ének-Zenei Tanszék)

Ladencsics Tünde: A barátság témakörének megjelenése olvasmányokban. III. díj (témavezető: Dr. Demeter Katalin)

OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai szekció: III. helyezett

Király Ádám: Az autók bűvöletében - A Közlekedési Múzeum autógyűjteménye. Könyvjutalom (témavezető: Ladáné Dauda Györgyi)

Lukács Levente: A gödöllői művésztelep. Könyvjutalom (témavezető: Ladáné Dauda Györgyi)

 

XXIX. OTDK (2009)

Tavaszi forduló, 2008

Társadalomtudományi szekció

Kléber Eszter: Mítoszok, teremtéstörténetek tanításának lehetőségei az 1-6. évfolyamon. I. díj, OTDK-ra javasolt (témavezető: Dr. Farkas Mária)

    OTDK Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai szekció: III. helyezett és különdíj

Somogyi Emese: Pécs környéki bányászkolóniák a 20. században. II. díj, OTDK-ra javasolt (témavezető: Hajdu András)

Kovács Vanda: Élménypedagógia egy nemzetközi ifjúsági program kapcsán. Különdíj (témavezető: Ladáné Dauda Györgyi)

Mátyás Ildikó: Előítéletesség és a fiatalok. Különdíj (témavezető: Dr. Farkas Mária)

Weszelovits Dániel: Kultúra és közszolgálat. Különdíj (témavezető: Fehér Anikó, Ének-zenei Tanszék)

Ilyés László: A szervezett szurkolói csoportok kialakulása és működése Magyarországon. Különdíj (témavezető: Lehmann Miklós)

 

Tavaszi forduló, 2007

Társadalomtudományi szekció

Motyovszky Ildikó: A segítséggel élők művelődési lehetőségei, különös tekintettel az albertirsai IRMÁK lakóotthon lakóira. III. díj (témavezető: Ladáné Dauda Györgyi)

Dobos Katalin: A szabadság problémája Hermann Hesse A pusztai farkas című novellájában. Különdíj (témavezető: Dr. Demeter Katalin)

Góhér Tímea: A szervezeti kultúra. Különdíj (témavezető: Ladáné Dauda Györgyi)

 

XXVIII. OTDK (2007)

Tavaszi forduló, 2006

Társadalomtudományi szekció

Preska Gáborné: Tanítóképzősök és tanáraik Magyarországon a XX. század első felében (Adalékok a tanítóképzés statisztikájához). I. díj, OTDK-ra javasolt (témavezető: Dr. Donáth Péter)

Varga Anikó: Nőnevelés, eszmények és gyakorlat. Adalékok a székesfehérvári Ferenc József Nőnevelő Intézet történetéhez. II. díj, OTDK-ra javasolt (témavezető: Dr. Donáth Péter)

Kolozsvári Dóra: Adalékok Jehova tanúi két világháború közötti magyarországi történetéhez. II. díj (témavezető: Dr. Donáth Péter)

Bartók Barbara: A "rejtőzködő nő" - képzőművészet, társadalom, divat 1900-1945. III. díj, OTDK-ra feltételesen javasolt (témavezető: Bauer Béla)

Vincze Sándor László: Felelősség a környezetért a posztindusztriális társadalomban. III. díj (témavezető: Dr. Demeter Katalin)

Feledyné Benes Csilla: Ősapai hagyatékunk ápolása: Kerbájt Kötcsén. III. díj (témavezető: Dr. Farkas Mária)

Vidákovich Jakab: Az ősmagyar hitvilág megközelítése tudományos és alternatív vonalon. IV. díj (témavezető: Dr. Farkas Mária)

 

Tavaszi forduló, 2005

Társadalomtudományi szekció

Berkes Anna: Mesehősök erkölcsi tükörben - Gondolatok Benedek Elek meséiről. I. díj, OTDK-ra javasolt (témavezető: Dr. Demeter Katalin)

Zentai Lili: A budapesti polgárság a századfordulón Mai Manó fényképeinek tükrében. II. díj (témavezető: Lehmann Miklós)

 

XXVII. OTDK (2005)

Őszi forduló

Társadalomtudományi szekció

Horváth Mónika: Ifjúsági szubkultúrák, attitűdök. II. díj (témavezető: Bauer Béla)

Leitner Rita: Divatszociológia. III. díj (témavezető: Bauer Béla)

 

Tavaszi forduló

Társadalomtudományi szekció

Liebhardt András: Adalékok a földosztás, a második világháborút követő népmozgások és a németek dunabogdányi  történetéhez. Kiemelt I. díj, OTDK-ra javasolt (témavezető: Dr. Donáth Péter)

OTDK Humán szekció történelem alszekció: I. helyezett

Szilágyi Lilla: „A gyermekek Korea  királyai” – Koldus és királyfi. I. díj, OTDK-ra javasolt (feltételesen) (témavezető: Dr. Donáth Péter)

Balázs Eszter: A tetoválás jelensége és hagyománya. II. díj, OTDK-ra javasolt (fenntartással) (témavezető: Lehmann Miklós)

Váradi Andrea: Az ír felnőttképzés az ezredfordulón. II. díj, OTDK-ra javasolt (témavezető: Kraiciné Szokoly Mária)

Adamkó Tímea: A buddhizmus Magyarországon. III. díj (témavezető: Dr. Demeter Katalin)

Varga Beatrix: Honfoglalók művészetének emlékei Somogyban. III. díj (témavezető: Dr. Farkas Mária)

Csörgei Diana: Szent István a néphagyományban. Különdíj (témavezető: Dr. Farkas Mária)

Stadler György: Adalékok a Katolikus Szülők Vallásos Szövetségének részvételéhez az „iskolaharcban”: 1945–1948. Különdíj (témavezető: Dr. Donáth Péter)

Neveléstudományi szekció

Joó Adrienn: Nemzetnevelés a "Nemzetnevelés"-ben. Népoktatás és tanítóképzés egy katolikus pedagógiai lap tükrében (1919-1944). I. díj, OTDK-ra javasolt (témavezető: Dr. Donáth Péter)

OTDK Neveléstudományi szekció: emléklap

 

XXVI. OTDK (2003)

Társadalomtudományi szekció

Bognár Tibor: Oktatás, művészet, politika. Pillanatképek a Színház- és Filmművészeti Egyetem életéből (1945-1948). I. díj (témavezető: Dr. Donáth Péter)

Dúzs Miklós: "Frusztrált, szorongatott államalkotó nemzet megértő társat keres" - avagy adalékok a magyar-japán kapcsolatok történetéhez. I. díj (témavezető: Dr. Donáth Péter)

Kovács Adrienn: Abonyi népszokások. II. díj (témavezető: Dr. Farkas Mária)

Kovács Vivien: A klónozás bioetikája - Tudomány és erkölcs. II. díj (témavezető: Dr. Demeter Katalin)

Plop Andrea: A kategorizáció kialakulása a kisgyermekkorban. II. díj (témavezető: Lehmann Miklós)

OTDK Tantárgypedagógiai szekció: emléklap