ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Tanulmányi Hivatal


 • Kérelmek elbírálása 2017. júliusban
  Tisztelt Hallgatók!
  A Tanulmányi Bizottságnak benyújtható kérelmek leadási határideje a 2016/2017. tanév utolsóként megtartott bizottsági ülésére 2017. június 12. volt. A Bizottság a határidőig benyújtott kérelmeket hatáskörének megfelelően elbírálta, illetve méltányossági kérelmek esetében bizottsági javaslatát megtette. A Tanulmányi Bizottság a szemeszterek közötti nyári időszakban nem tart bizottsági üléseket. A 2017. június 12. után benyújtott, döntési jogkörében a Tanulmányi Bizottság vagy a TÓK Dékánja számára címzett kérelmeket a Bizottság a soron következő ülésén, várhatóan 2017. szeptember első hetében fogja elbírálni, illetve a méltányossági döntéshez javaslatát megtenni.
  Kivételt képeznek ez alól a júliusi beadási határidővel rendelkező kérelem típusok (átvételi kérelem, tagozatváltási kérelem, mennyiségi korlátozást meghaladó mértékű kurzusfelvételre és vizsgalehetőségre irányuló kérelem). A szabályzatban megállapítottan júliusi határidővel benyújtandó kérelmek (HKR 476. §, 476/A.§, 518. § /2a/) elbírálásáról a TÓK még 2017. július folyamán gondoskodik. Ezen kérelmek leadási határideje tekintetében kérjük figyelembe venni a személyes leadás esetén a Tanulmányi Hivatal nyári nyitva tartási idejét. Postai feladás esetén is csak a szabályzatban megállapított határidőre beérkezett kérelmek elbírálására van mód!


     Ügyfélfogadás 2017. május 22. hétfőtől 2017. július 26. szerdáig az I. 134-es szobában

  Hétfő: 9:00-12:00

  Kedd: zárva

  Szerda: 13:00-15:00

  Csütörtök: zárva

  Péntek: zárva

  Tanév rendje és határidők
  tovább
  2017/2018. tanévre érvényes költségtérítési/önköltségi
  díjak
  tovább
  Érvényben lévő különeljárási és térítési díjak
  tovább