ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Tanulmányi Hivatal

Tisztelt Felvételizők!
A 2018. májusi 30-31-i alkalmassági vizsgára vonatkozó tájékoztatónkat az alábbi linken érik el: Alkalmassági vizsga tájékoztató 2018. május 30-31.

Aki több intézménybe jelentkezik, az alkalmassági vizsgát egyszer teheti le a behívó intézményben, az intézmények egymás vizsgáit kötelezően és kölcsönösen elfogadják. A behívó intézményt az Oktatási Hivatal fogja kijelölni. A jelentkező a kijelölt behívó intézményben köteles az alkalmassági vizsgát letenni. Az alkalmassági vizsgára külön jelentkezni az ELTE-TÓK esetében nem kell: amennyiben az ELTE-TÓK a felvételiző kijelölt behívó intézménye, akkor a május 30-31-i alkalmassági vizsga előtt az E-felvételi rendszerben megadott e-mail címre megküldött elektronikus behívó levéllel fogjuk informálni a tudnivalókról az érintetteket. Az elektronikus behívó levelet várhatóan május elején fogjuk kiküldeni az ELTE TÓK-ra beosztott felvételizők számára.

Felhívjuk rá figyelmüket, hogy az alkalmassági vizsgára a TÓK által kijelölt két vizsganap 2018. május 30. szerda és május 31. csütörtök. Nem felvételizői kérés alapján kerül meghatározásra, hogy ki melyik napra kerül beosztásra, így kérjük, hogy értesítésünkig mindkét vizsganapot tartsák evidenciában.

Az alkalmassági vizsga eljárási díja 4 000,- forint. A jelentkezési díj az elektronikus levél kézhezvételét követően átutalással egyenlítendő ki. Az átutalás pontos technikai részletei az alkalmassági vizsgáról szóló tájékoztatónkban olvasható.

Más intézményben vagy korábbi években letett alkalmassági vizsga eredménye nem fogadható el az alábbi kivételével: Kérelmére mentesül az alkalmassági vizsga alól az a jelentkező, aki az adott évben sikeres és teljes előalkalmassági vizsgát tett bármelyik felsőoktatási intézményben és ezt igazolja a behívó intézmény felé.

A csecsemő- és kisgyermeknevelő képzés esetében mentesíthető az alkalmassági vizsgálat alól az a jelentkező, aki igazoltan bölcsődei kisgyermeknevelői vagy bölcsődei szaktanácsadói munkakörben dolgozik. A pontos munkakört tartalmazó munkáltatói igazolás www.felvi.hu-ra való feltöltésének optimális határideje április 30.

Mindezek alapján más, a behívó intézménytől eltérő intézményben tett alkalmassági vizsga csak az azonos évben, azaz a jelentkezés évében tett azonos típusú és tartalmú, teljes, azaz minden részvizsgára kiterjedően sikeres előzetes alkalmassági vizsgával fogadható el. Ebben az esetben az ELTE TÓK-on alkalmassági vizsgát nem kell tenni, az ehhez tartozó különeljárási díjat befizetni sem kell, de kérjük az előzetes alkalmassági vizsgáról szóló hitelesített igazolás feltöltését a www.felvi.hu-ra legkésőbb április 30-ig.
Sok sikert kívánva: TÓK Tanulmányi Hivatal

 

Pontszámítás

A pontszámítással kapcsolatban a www.felvi.hu honlapon olvasható Felsõoktatási Felvételi Tájékoztatóból informálódhat.