ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Tanulmányi Hivatal

Tisztelt Felvételizők!
A májusi alkalmassági vizsgára vonatkozó tájékoztatónkat az alábbi linken érik el: Alkalmassági tájékoztató

Aki több intézménybe jelentkezik, az alkalmassági vizsgát egyszer teheti le a behívó intézményben, az intézmények egymás vizsgáit kötelezően elfogadják. A behívó intézményt az Oktatási Hivatal fogja kijelölni. A jelentkező a kijelölt behívó intézményben köteles az alkalmassági vizsgát letenni. Az alkalmassági vizsgára külön jelentkezni az ELTE-TÓK esetében nem kell: amennyiben az ELTE-TÓK a felvételiző kijelölt behívó intézménye, akkor a május 30-31-i alkalmassági vizsga előtt kb. két héttel postai úton fogjuk informálni a tudnivalókról az érintetteket.

Más intézményben vagy korábbi években letett alkalmassági vizsga eredménye nem fogadható el az alábbi kivételével: Kérelmére mentesül az alkalmassági vizsga alól az a jelentkező, aki az adott évben sikeres és teljes előalkalmassági vizsgát tett bármelyik felsőoktatási intézményben és ezt igazolja a behívó intézmény felé.

A csecsemő- és kisgyermeknevelő képzés esetében mentesíthető az alkalmassági vizsgálat alól az a jelentkező, aki igazoltan bölcsődei gondozói munkakörben dolgozik. Ennek igazolására kérjük a pontos munkakört tartalmazó munkáltatói igazolás feltöltését a www.felvi.hu-ra legkésőbb május 27-ig.

Mindezek alapján más, a behívó intézménytől eltérő intézményben tett alkalmassági vizsga csak az azonos évben, azaz a jelentkezés évében tett azonos típusú és tartalmú, sikeres és teljes előalkalmassági vizsgával fogadható el. Ebben az esteben az ELTE TÓK-on alkalmassági vizsgát nem kell tenni, az ehhez tartozó különeljárási díjat befizetni nem kell, de kérjük az előzetes alkalmassági vizsgáról szóló hitelesített igazolás feltöltését a www.felvi.hu-ra legkésőbb május 27-ig.
Sok sikert kívánva: TÓK Tanulmányi Hivatal

 

Pontszámítás

A pontszámítással kapcsolatban a www.felvi.hu honlapon olvasható Felsõoktatási Felvételi Tájékoztatóból informálódhat.